FUKTSENSOR

✔ Ingen batterier
✔ Ingen stråling
✔ Ekstremt holdbar
✔ Enkel å bruke
✔ Prisgunstig
✔ Pålitelig

Vi tilbyr fuktsensorer til ditt prosjekt. Kontakt oss for mer informasjon eller be om tilbud på en tilpasset pakke for ditt prosjekt.

Vi er på utkikk etter samarbeidspartnere, så ta kontakt om det er av interesse!

 

Innledning

Etter mange års forskning og utvikling har man lyktes i å produsere et produkt som gjør det mulig å måle relativ fuktighet uten fysiske inngrep i konstruksjonen. Problemet med fuktskader i bygninger er stort og i 2019 var det utbetalinger på 4,8 milliarder kroner i vannskaderelaterte saker.

Så langt har det vanligvis vært nødvendig å gjøre destruktive inngrep i konstruksjonene for å kunne måle fuktighet riktig, noe som har medført at målinger i mange tilfeller ikke lar seg gjennomføre og noen ganger på feil måte. Dette gir i mange tilfeller et dårlig beslutningsgrunnlag for eier av bygget.

Alle er vinnere

• Entreprenøren/byggelederen får et raskt svar på om installasjonen har gått som planlagt.

• Kunden kan følge opp konstruksjonen i garantiperioden eller lengre.

• Entreprenør/byggeleder kan kontrollere bygget i lang tid og fange opp problemene før de blir for store. Eventuelt utelukke eller bekrefte fuktproblemer ifm. reklamasjon.

Med den ekstremt tynne, holdbare og trådløst lesbare sensoren er det mulig å ha kontroll over miljøet inne i konstruksjonen, f.eks. under tettesjiktet i et våtrom, hvor det i dag er umulig å måle uten å vente i flere måneder på at konstruksjonen over tettesjikt skal tørke ut, ødelegge tettesjiktet eller ta hull fra den andre siden av veggen.

Installering

Sensorene installeres under nybygging eller renovering, de plasseres i naturlige fuktutsatte områder (steder det anses å være fare for fuktskader), både på kort sikt og over tid.

I et våtrom plasseres de for eksempel rundt sluk, som er et vanlig sted for lekkasjer, under rørgjennomføringer, ved terskelen, på kjøkkenet under parkett, innenfor balkongdøren (under parketten), i etasjeskillet på innsiden av vindsperren. På oversiden av dampsperren rundt takgjennomføringer og på andre steder hvor det er viktig å kunne kontrollere fuktighet.

Hvordan fungerer det

Sensorene består av et fuktfølsomt materiale som vi vet funksjonen av, satt i et miljø. dvs. hvordan den tar opp vannmolekyler. Etter mengden vannmolekyler som er absorbert av materialet (balansert med det omgivende miljøet), setter det seg med en frekvens for et gitt intervall. Med en fuktskanner sveiper man over det gitte frekvensområdet, og når sensoren og skanneren resonnerer (finn hverandres frekvens), leser vi ut den relative fuktighetsprosenten (RF%) mellom 20 – 95% med høy nøyaktighet.

En ytterligere funksjon er at det er mulig å lese om det er væske i væskefasen (over 100 RF%, dvs. over duggpunktet).

Holdbarhet og levetid

Alle materialer i sensoren har ekstrem lang holdbarhet, det eneste som kan begrense levetiden er korrosjon av kobber eller sølv, de er derfor beskyttet av lakk og lim. Vår vurdering er at Sensorene uansett varer livet til et baderom. Ved tester er det imidlertid ingenting som tyder på at de ikke vil vare til du fjerner den.

Lagring av data og statistikk

Ved hjelp av en brukervennlig skyløsning lagres all data målt av sensorene, dvs. at det er mulig å se sensorens utvikling og hvordan den påvirkes av omgivelsene over tid. Dette betyr at man kan få mye ny erfaring, og beslutninger kan tas om materielle valg som er bedre egnet til formål.

Hvor kan sensoren installeres og hvem kan installere

Det er mulig å installere sensoren på alle steder der du vil måle RF% i en konstruksjon.

Sensorene kan installeres av hvem som helst, men plassering skal dokumenteres om det skal gjøres målinger på denne i ettertid.

Begrensninger

Begrensningene vi kjenner i dag med sensordesignet vi har nå er at det ikke må plasseres for nært metall, siden det er en induktiv måling. Standardsensoren vår kan ikke støpes i betong.

Hvem kan kontrollere sensorer

Hvis det er sensorer installert og de er plassert i henhold til dokumentert plassering og i tråd med installasjonsveiledningen, kan hvem som helst lese de av etter en kort innføring i bruk av skanneren.

Det er viktig å skille mellom måling og avgjørelse om tiltak. Avhengig av det omgivende materialet kan resultatene variere. For eksempel, avretningsmassen har et høyere kritisk akseptabelt RF% -nivå enn gipsplater med kartong. Dette betyr at hvis du for eksempel har 80% RF under en tettesjikt på et betonggulv, så er det helt innenfor rammen, hvis du derimot har 80% RF bak tettesjiktet på en gipsplate, bør det undersøkes nærmere av en fuktekspert som kan avgjøre hvilken som helst handling.

Hvorfor skal sensoren benyttes

Fordelen og muligheten med løsningen oppstår først etter at sensorene er installert, noe som må gjøres når konstruksjonen er åpen. Sensorene har en lav pris, noe som betyr at man alltid kan tilby produktet i prosjekter uten at dette får nevneverdig økonomisk konsekvens. Dette gjør prosjektet målbart uten å gjøre fysiske inngrep i konstruksjon. Sensorens utforming gjør at det finnes få begrensninger tilknyttet montering.

Teknisk beskrivelse

Som beskrevet under, måler vi en frekvens som vi vet hva betyr i RF%, figuren under viser at frekvensen og RF% er lineære, målingene er gjennomført i Rise (www.ri.se) testanlegg PEA Manufacturing i Norrköping.